Intensieve begeleiding 2017-12-21T16:59:27+00:00

Intensieve begeleiding…

Leren leren

Met onze hulp leert uw kind effectief te werken. Het draagt ertoe bij dat uw kind het werk zelfstandig en efficiënt kan aanpakken. Eén en ander heeft tot gevolg dat het huiswerk geen aanleiding meer geeft tot discussies thuis.

Mogelijkheden en maatwerk

Ieder kind is anders en elke situatie vraagt om een specifieke aanpak, daarom is onze leerlingbegeleiding maatwerk. De frequentie, inhoud en tijdsduur van onze kleinschalige begeleiding worden in onderling overleg en afhankelijk van de situatie bepaald. Hierbij dient vermeld te worden dat bij grote achterstanden de meest intensieve vorm van begeleiding van vier of vijf dagen per week de voorkeur heeft.

Na een intensieve periode van begeleiden, is het raadzaam af te bouwen naar een frequentie van drie dagen per week. Uiteindelijk maken leerlingen een geleidelijke overstap naar het volledig zelfstandig werken. Voor de invulling ervan zijn diverse mogelijkheden. Er wordt een planning gemaakt voor de ‘thuiswerkdagen’ en het weekend.
Het weer structureel thuis gaan werken is voor veel leerlingen een uitdaging. Op het juiste moment de regie nemen en zelfstandig verder kunnen werken sluit aan bij onze missie en visie op het begeleiden van jonge mensen in ontwikkeling en hun streven naar autonomie.

Aandacht en concentratie

Dagelijks wordt kortdurend getraind met mindfulness­oefeningen. Deze oefeningen leiden vaak tot het verbeteren van de aandacht en concentratie en het reduceren van stress.

Planning

Het huiswerk wordt zo goed mogelijk verdeeld over de dag.
Samen met de leerling plannen we het schoolwerk per week zo in, dat er voldoende tijd overblijft voor sport, muziek of een baantje.

Het eindexamen

Eindexamenkandidaten begeleiden is een vak apart. Onze resultaten zijn elk jaar uitstekend (zie Geslaagd). Aanmelden is mogelijk tot 1 januari van het eindexamenjaar.

Uitstekende resultaten

Onze ambitie weerspiegelt zich in prestaties. Vanaf 1989 slaagden vrijwel al onze eindexamenkandidaten en in de loop der jaren werden vele leerlingen bevorderd.

stressreductie door mindfulnessoefening