Wij bieden 2019-06-19T14:59:51+00:00

1) Intensieve begeleiding

Leren leren

Met onze hulp leert uw kind effectief te werken. Het draagt ertoe bij dat uw kind het werk zelfstandig en efficiënt kan aanpakken. Eén en ander heeft tot gevolg dat het huiswerk geen aanleiding meer geeft tot discussies thuis.

Mogelijkheden en maatwerk

Ieder kind is anders en elke situatie vraagt om een specifieke aanpak, daarom is onze leerlingbegeleiding maatwerk. De frequentie, inhoud en tijdsduur van onze kleinschalige begeleiding worden in onderling overleg en afhankelijk van de situatie bepaald.

Op het juiste moment zelfstandig verder leren werken sluit aan bij onze missie en visie op het begeleiden van jonge mensen in ontwikkeling en hun streven naar autonomie.

Aandacht en concentratie

Regelmatig besteden wij aandacht aan het verbeteren van de aandacht en concentratie. Dit leidt tot het verbeteren van de focus en het reduceren van stress.

Planning

Het huiswerk wordt zo goed mogelijk verdeeld over de dag.
Samen met de leerling plannen we het schoolwerk per week zo in, dat er voldoende tijd overblijft voor sport, muziek of een baantje.

Kennismaking

U kunt op korte termijn een afspraak maken voor een gesprek.

2) Coaching en advies

Voor middelbare scholieren en studenten bij wie de studievoortgang wat minder soepel verloopt is het mogelijk om een of meer coachingsgesprekken te voeren.
Ook zijn adviesgesprekken mogelijk voor ouders en leerlingen.