top of page
Visie

Anneke Bijkerk

drs. Anneke Blaauwendraad-Bijkerk geeft sinds 1989 huiswerkbegeleiding. Zij is versneld afgestudeerd als docente basisonderwijs en studeerde af als ontwikkelingspsycholoog, met als specialisatie Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugd. Na een postdoctorale opleiding verkreeg zij in 2002 de registratie Gezondheidszorgpsycholoog (sinds 2017 officieel niet praktiserend) en Registerpsycholoog NIP.

Wat haar beweegt

In de psychologie wordt Anneke onder andere geïnspireerd door de ideeën van Vygotsky. Deze ontwikkelingspsycholoog veronderstelde dat de ontwikkeling van een individu plaatsvindt in de sociale context en legde de nadruk op de begeleidende rol van een bekwamere ander. Vanuit dit perspectief worden leerlingen uiteindelijk steeds minder afhankelijk van de hulp van die ander.


Anneke deed onderzoek bij haar eigen leerlingen, met als onderwerp ‘Persoonlijke Projecten’ als concretisering van ontwikkelingstaken en de invloed hiervan op het Zelf van adolescenten.

In de filosofie wordt Anneke geïnspireerd door de traditie van het ‘loskloppend denken’ van Awee Prins. Deze filosoof is voorstander van topisch denken (topos=plaats, tastbaar en concreet), in plaats van utopisch denken. Zijn benadering gaat uit van meer aandacht voor de broosheid en kwetsbaarheid van het bestaan en wordt gedragen door hartelijkheid.

Als voormalig projectadviseur bij Altrecht pleit Anneke ervoor om verder te kijken dan het impliciete etiket of de expliciete diagnose. Beide leiden vaak tot een negatief stempel dat de manier beïnvloedt waarop mensen zichzelf zien en gezien worden.

bottom of page