Tarieven 2019-09-04T16:31:49+00:00

Tarieven per kalendermaand voor begeleiding

Klas 1   €475,-
Klas 2   €495,-
Klas 3   €550,-
Klas 4 (havo+vwo)   €575,-
Klas 5 (vwo)   €595,-
Eindexamenklassen   €750,-
Kennismakingsgesprek, bij aanmelding   €0,-
Kennismakingsgesprek, geen aanmelding   €60,-
Voortgangs- of adviesgesprek   €60,-

Tarief coaching en advies

Coaching en advies (per uur)   € 90,-