top of page
Welkom
paper clips.png
Pencil 2.png
sharpener + pencil shavings.png
element-02.png

Gericht op groei

Ongeacht achtergrond of ervaringen van de leerling, is het voor ons een uitdaging om te kijken wat de mogelijkheden zijn in plaats van de onmogelijkheden. Wij helpen een leerling zichzelf te ontplooien, in de richting van ‘daar waar hij op zijn plek is’.

Anneke Bijkerk past sinds 1989 in haar werk steeds nieuwe inzichten toe vanuit de psychologie, pedagogiek, psychiatrie en filosofie. Zij werkt samen met een team van hoogopgeleide medewerkers die vakinhoudelijke ondersteuning bieden in alle disciplines. Onze aanpak levert meer op dan alleen positieve schoolresultaten: Leren leren, efficiënt werken, zelfstandigheid, leren plannen, het vergroten van zelfvertrouwen, het verkrijgen van rust, overzicht en meer zelfinzicht.

pencil shavings.png
Notebook + pencil.png
Ruler.png

Renske, 32 jaar

"Van de ‘leren leren cursus’ heb ik mijn verdere school en studietijd profijt gehad. En ik kijk er met een glimlach op terug."
Aanbod
2017-06 BF-Bijkerk-35.jpg

Leren verdelen 

Bij ons gaat het niet enkel om goede cijfers op school. Wij leren scholieren effectieve methoden om huiswerk aan te pakken, waardoor ze in staat zijn om hun taken efficiënt en met toenemende zelfstandigheid te voltooien. Deze zelfstandigheid wordt verder versterkt door onze gerichte begeleiding bij het opstellen van een doordachte planning zodat ze hun huiswerk steeds beter over de dag en de week verdelen.

2017-06 BF-Bijkerk-38_edited.jpg

Mogelijkheden

Ieder kind is uniek, en elke situatie vereist maatwerk. Daarom is onze aanpak flexibel; we passen de frequentie, inhoud en duur van onze kleinschalige begeleiding aan de individuele behoeften aan. Het proces van afstemming begint al tijdens het eerste contact en de kennismaking op ons kantoor en wordt voortgezet in het contact met ouders, mentoren en andere betrokkenen. 

2017-06 BF-Bijkerk-23_edited_edited.png

Aandacht en concentratie

Wij hanteren een veelzijdige benadering om aandacht en concentratie te verbeteren. Door het inzetten van gedifferentieerde methoden en constante, gerichte begeleiding werken we aan het versterken van de focus van de leerling. Dit leidt tot betere leerresultaten alsook een vermindering van stress, waardoor een ondersteunende en effectieve leeromgeving ontstaat.

Visie

Anneke Bijkerk

 

drs. Anneke Blaauwendraad-Bijkerk geeft sinds 1989 leerling- en huiswerkbegeleiding. Zij is versneld afgestudeerd als docente basisonderwijs en studeerde af als ontwikkelingspsycholoog, met als specialisatie Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugd. Na een postdoctorale opleiding verkreeg zij in 2002 de registratie Gezondheidszorgpsycholoog (sinds 2017 officieel niet praktiserend) en Registerpsycholoog NIP.

"Op het juiste moment zelfstandig gaan werken sluit aan bij onze missie en visie op het begeleiden van jonge mensen in ontwikkeling en hun streven naar autonomie."

2017-06 BF-Bijkerk-111_edited_edited_edited.png

Team

Team

Ons team kan met elkaar lezen en schrijven. Leerlingen zien bekende gezichten zoveel mogelijk op vaste dagen, zo bevorderen we de continuïteit in de begeleiding.

GBO 2404 Stralende medewerkers.jpg
Tarieven

Tarieven

Add pencil (3).png
Add pencil (2).png

3 dagen per week

3

Onderbouw:                            

Bovenbouw:                           

Examenleerlingen:                    

                       € 595,-

                      € 645,-

                     n.v.t. 

4 dagen per week

4

Onderbouw:                            

Bovenbouw:                            

Examenleerlingen:                  

                       € 645,- 

                    € 695,- 

                    € 745,- 

5

5 dagen per week

Onderbouw:                            

Bovenbouw:                            

Examenleerlingen:                  

                       € 675,- 

                      € 725,- 

                       € 775,- 

Hierboven treft u onze tarieven aan voor de leerling- en huiswerkbegeleiding. Bovenstaande tarieven worden per kalendermaand in rekening gebracht, met uitzondering van juli en augustus. Voordat de begeleiding aanvangt, vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaatst, dat kosteloos is bij een daaropvolgende aanmelding. Bij het uitblijven van een aanmelding wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt met Anneke Bijkerk afgestemd op welke dagen de begeleiding mogelijk is. Voor aanvullende voortgangs- of adviesgesprekken rekenen we een tarief van € 75,-. Daarnaast verzorgt Anneke Bijkerk gespecialiseerde coaching en advies tegen een uurtarief van € 95,-.

dPT Wiskunde

dPT Wiskunde

Iedereen kan wiskunde begrijpen met de juiste motivatie en hulp.

Sinds de zomer van 2022 werkt Anneke Bijkerk samen met dPT Wiskunde, een bijlesbedrijf gespecialiseerd in wiskunde. Oorspronkelijk opgericht door twee gepassioneerde econometristen in Amsterdam, heeft dPT Wiskunde nu ook vestigingen in Utrecht, Delft, Rotterdam en Tilburg en een online platform genaamd dPT Online. Het bedrijf onderscheidt zich door een persoonlijke benadering, enthousiasme voor wiskunde en hoge mate van professionaliteit. Alle Personal Trainers van dPT volgen een wiskundige studie, waardoor zij ver boven de stof staan waar middelbare scholieren mee worstelen. Bovendien staan zij door hun leeftijd en belevingswereld dichtbij de leerlingen, wat bijdraagt aan een inspirerende en effectieve leeromgeving.

De begeleiding wordt versterkt door een aantal handvatten die dPT over de jaren heen heeft ontwikkeld. Via Mijn dPT, een online dagboek, wordt de voortgang van elke leerling voortdurend bijgehouden en gecommuniceerd. Ook vaak met de school, waarmee de communicatie doorgaans vlekkeloos verloopt door hun deelname aan het Vrienden van dPT programma (bekijk de video). In het kort is het idee dat gezamenlijk de schouders eronder worden gezet om elke leerling over zijn of haar wiskundedrempel heen te tillen. Als laatste troef wordt daarbij dPT Online ingezet, een online schat aan oefenmateriaal met onder andere meer dan 200 theorievideo’s, examenvideo’s, oefentoetsen en samenvattingen.

Contact
bottom of page