huiswerkbegeleiding bijles GERICHT OP GROEI huiswerkbegeleiding bijles
Huiswerkbegeleiding studiebegeleiding begeleiding bijles utrecht centrum
Ongeacht achtergrond of ervaringen van de leerling, is het voor ons een uitdaging om te kijken wat de mogelijkheden zijn in plaats van de onmogelijkheden. Wij helpen een leerling zichzelf te ont-plooien, in de richting van ‘daar waar hij op zijn plek is’.

Anneke Bijkerk past sinds 1989 in haar werk steeds nieuwe inzichten toe vanuit de psychologie, pedagogiek, psychiatrie en filosofie.

Anneke werkt samen met een team van hoogopgeleide medewerkers
die vakinhoudelijke ondersteuning bieden in alle disciplines.

Onze aanpak levert meer op dan alleen positieve schoolresultaten: Leren leren, efficiënt werken, zelfstandigheid, leren plannen, het vergroten van zelfvertrouwen, het verkrijgen van rust, overzicht en meer zelfinzicht.

coaching huiswerkklas huiswerk leren leren wiskunde natuurkunde scheikunde biologie economie latijn grieks engels frans duits nederlands m&o techniek geschiedenis aardrijkskunde hulp ervaring bovenbouw onderbouw eindexamen zelfstandig
Ons pand in de Lange Nieuwstraat
Ons pand in de Lange Nieuwstraat